Gij dorre beenderen! Hoort het woord van de Heer!

“Gij dorre beenderen, hoort het woord des HEREN”
Ezechiël 37:4

“Dry Bones”
Het Engelse lied over de dorre beenderen die zich aaneenvoegden

html video tag by EasyHtml5Video.com v4.0

Lezingen over het woord van God

door Roy Davison


Gods woord schenkt leven aan dorre beenderen!


God heeft gesproken!


Jezus is de Logos!


Gods woord is krachtig!


Gods woord is de waarheid!


Gods woord zal ons oordelen!


Gods woord is het zwaard van de Geest!


Met Gods woord moeten wij juist omgaan!


Gods woord vertroost ons!


Gods woord is de bron van het leven!


Gods woord beschrijft onze verhouding met God!