Gods woord is het zwaard van de Geest

html5 video streaming by EasyHtml5Video.com v4.0

Tekst: Gods woord is het zwaard van de Geest!