Met Gods woord moeten wij juist omgaan!

webm format by EasyHtml5Video.com v4.0

Tekst van lezing