Gods woord schenkt leven aan dorre beenderen!

webm player by EasyHtml5Video.com v4.0

Tekst van lezing